Polityka prywatności

"Polityka prywatności
Wszelkie dane, otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego, przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Lek. wet. Natalia Frączek-Grocholska. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami naszej firmy.
Nasza Oferta jest skierowana wyłącznie do przedsiębiorstw i wszystkich podmiotów niebędących konsumentami. Informacje przesłane za pomocą formularza internetowego będą wykorzystywane wyłącznie przez Lek. wet. Natalia Frączek-Grocholska  i nie będą przekazywane osobom trzecim.
Informujemy, że dane osobowe oraz dane teleadresowe podawane przez użytkowników w formularzach udostępnionych w niniejszym serwisie internetowym, są używane jedynie do wewnętrznych analiz i opracowań, nawiązania kontaktu z użytkownikiem oraz przesyłaniem wiadomości e-mail zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. 

Zastrzeżenia prawne

Lek. wet. Natalia Frączek-Grocholska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody, w szczególności utratę danych powstałe w związku z korzystaniem z tej witryny internetowej. Wszelkie oznaczenia, logo oraz nazwy firm zostały użyte jedynie z celach informacyjnych.
Lek. wet. Natalia Frączek-Grocholska nie ponosi również odpowiedzialności za błędy tego serwisu internetowego.
Zawartość niniejszego serwisu internetowego jest chroniona prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej.
Zawartość tej witryny nie może być modyfikowana, kopiowana, reprodukowana, sprzedawana ani publikowana bez pisemnej zgody Lek. wet. Natalia Frączek-Grocholska.

Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej o plikach typu cookie na: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Informacje RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem jest Lek. wet. Natalia Frączek-Grocholska mająca gabinet w Krośnie, 38-400 przy ulicy Powstańców Warszawskich 6.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie (+48698009407 ) poprzez adres e-mail: inf@cywil-krosno.pl, formularz kontaktowy na stronie głównej.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszeń dotyczących systemów informatycznych oraz przekazywania informacji dotyczących naszych systemów informatycznych w tym również informacji marketingowych dotyczących naszych systemów i usług.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze a w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie; o przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane przechowywane będą przez okres zgodny z wymaganiami ustawy.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, poza uprawnionymi podmiotami publicznymi

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA
Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania o ile dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować umowy lub zlecenia dotyczące naszych usług.

Made with ‌

WYSIWYG HTML Editor